THE SACRED RITUAL  /  PYHÄ TOIMITUS

FORMAT: HD-video, single channel   IMAGE: 16:9, color   SOUND: Silent
DURATION: 00:07:23   YEAR: 2014

 

ENG ⎜An experimental short film about repeating acts in everyday life. The work strives to depict familiar everyday activities in uncommon ways. Image of the silent film is in a constant rapid movement when it  pursues to capture memorable glimpses. The picture balances in the thin line between identification  and unidentification.

FIN ⎜Kokeellinen lyhytelokuva toistuvista arkisista askareista. Teos pyrkii kuvaamaan kaikille tuttuja jokapäiväisiä tekoja totutusta poikkeavilla keinoilla. Äänettömän teoksen kuva on jatkuvassa nopeassa liikkeessä pyrkiessään kaappaamaan mieleen painuvia välähdyksiä. Kuva tasapainottelee tunnistamisen ja tunnistamattomuuden ohuella rajalla.