MOMENTS IN VISIBLE SPACES  /
HETKIÄ NÄKYVISSÄ TILOISSA

FORMAT: HD-video, single channel   IMAGE: 16:9, b&w   SOUND: Stereo
DURATION: 00:20:44   YEAR: 2014

 

ENG ⎜I move in the center of the city as in any other day. More often I notice that I stop beholding my surroundings without any particular reason or target. Something strange is happening around me and I don’t know what causes me to feel that way.

An observant documentary film that concentrates on capturing small details, broad views and atmospheres in public spaces. Sound masses, lingering landscapes and human bustle take turns in the work. The film is divided in three parts and it’s structure is fragmentary journey through ordinary moments in the core of the city. The film strives to have an exploratory and disassembling gaze at the everyday surroundings.

FIN ⎜Liikun kaupungin keskellä kuin minä tahansa muunakin päivänä. Yhä useammin huomaan pysähtyväni katselemaan ympärilleni ilman mitään erityistä syytä tai kohdetta. Jotain erikoista tapahtuu ympärilläni, enkä täysin tiedä, mistä kaikesta tämä tunne syntyy.

Tarkkaileva dokumenttielokuva, joka keskittyy kaappaamaan pieniä yksityiskohtia, laajoja näkymiä ja tunnelmia kaupungin julkisissa tiloissa. Teoksessa vuorottelevat voimakkaat äänimassat, viipyilevät maisemat ja ihmisvilinät. Elokuva on jaettu kolmeen toisistaan poikkeavaan osaan ja on rakenteeltaan katkelmallinen läpileikkaus erilaisista hetkistä kaupungin ytimessä. Teos pyrkii ottamaan jokapäiväiseen ympäristöön tutkivan ja purkavan katseen.