STATEMENT

ENG ⎜In my work I’m especially fascinated in dealing with everyday themes and many social, political and spiritual levels in them. I mainly work with video, sound, photography and animation. My way of working is experimental and investigative. It’s important to me to be able to meditate about the themes in my work in peace and to approach them slowly and with care as it is compatible with my personality. I always strive to find new techiques and means of expression in my every new work and finding out their strenghts and limitations.

I never construct my works around only one idea but I rather try to fuse many different kinds of concepts that can be contrary to each other. When I find new ways of approaching the work it can be inspiring and can open up myself to experiment even more. By making art I try to remind myself to become more sensitive and observant.

The broad knowledge on history of film helps me to contextualize my own work as a part of much longer tradition of the art of film. I’m extremely aware of the dominant ways and mechanisms of storytelling and I systematically strive to go around these deep rooted conventions or I try to bring something that resonates with the conventional.

Usually my works are intentionally challenging experiences. For me challenging work is also usually the most rewarding. I’m especially interested in what different thoughts and feelings my work stirs up in people even if the response is very positive or negative. Meeting with people and opening up connection with them is a vital part of my way of working. That way I can feel that my work can bear fruit among other people. That creates a feeling of hope and meaning to me.

For me alternative audiovisuality also means alternative way of thinking and deviation from the conventional. I see there a possibility to deconstruct harmful habits and numbness in myself as well as in others.
 

FIN ⎜Olen erityisen kiinnostunut käsittelemään teoksissani hyvinkin arkisia aiheistoja ja niihin sisältyviä yhteiskunnallisia, poliittisia ja henkisiä tasoja. Käytän välineinäni pääasiassa videota, ääntä, valokuvaa ja animaatiota. Työskentelytapani on kokeilevaa ja tutkivaa. Itselleni on tärkeää pystyä rauhassa mietiskelemään teoksissani käsiteltyjä teemoja ja lähestymään niitä hitaudella ja syventyen, aivan kuten on persoonalleni ominaista. Pyrin jokaisen teoksen kohdalla löytämään uusia tekniikoita ja ilmaisutapoja kartoittaen, mitkä ovat niiden vahvuuksia ja rajallisuuksia.

En rakenna teoksiani ikinä yhden idean varaan, vaan pyrin aina sulauttamaan yhteen useita eri konsepteja, jotka voivat olla toisiinsa nähden hyvinkin ristiriitaisia. Kun löydän teokseen uusia lähestymistapoja, tekeminen on innostavaa ja avaa uskallusta myös muille kokeiluille. Tekemisen kautta pyrin aina myös muistuttamaan itseäni herkistymisestä läsnäololle ja tarkkaavaisuudelle.

Laaja elokuvataiteen historian tuntemus osaltaan auttaa minua kontekstualisoimaan työskentelyäni osana pitkäaikaisempaa elokuvataiteen jatkumoa. Olen hyvin tietoinen vallitsevista kuvankerronnantavoista ja mekanismeista ja pyrinkin omassa tekemisessäni järjestelmällisesti kiertämään näitä syvään juurtuneita tapoja tai tuomaan niihin jotain, mikä resonoi totunnaisen kanssa.

Teokseni ovat usein tarkoituksella katsojaa haastavia kokemuksia. Itselleni vaativa teos saattaa usein olla myös se antoisin. Minua ennen kaikkea kiinnostaa, mitä eri ajatuksia ja tuntemuksia teokseni ihmisissä herättävät, oli vastaanotto kuinka positiivinen tai negatiivinen tahansa. Ihmisten kanssa kohtaaminen ja keskusteluyhteyden löytäminen ovat tärkeitä puolia työskentelyssäni. Sitä kautta voin kokea, että työni voi kantaa hedelmää myös muiden ihmisten keskellä. Se luo toivoa ja merkityksellisyyden tunnetta.

Itselleni toisenlainen audiovisuaalisuus tarkoittaa myös toisenlaista ajattelua ja totunnaisesta poikkeamista. Näen siinä mahdollisuuden vahingollisten tottumusten ja turtumusten purkamiseen, niin itsessäni kuin muissakin.