LÄHELLÄ KADONNUT / LOST AT CLOSE

FORMAT: HD-video, single channel   IMAGE: 16:9, color & b&w   SOUND: Silent
DURATION: 00:07:02   YEAR: 2015

ENG ⎜This fragmentary and silent video work follows closely the ordinary lives of two people in a relationship. The image is always in never ending movement while trying to capture the emotions of the characters and passing moments. The video strives to depict various moods and ambiguous situations. There takes place a lot of things, but we can only see small slices from their lives.

FIN ⎜Sirpalemaisesti rakentuvassa äänettömässä videoteoksessa seurataan hyvin läheltä kahden ihmisen arkea ja elämää parisuhteessa. Kuvavirta on loputtomassa liikkeessä etsiessään hahmojen vaihtuvia toimia, tunnetiloja ja pieniä ohikiitäviä hetkiä. Teos pyrkii löytämään merkitystä sumeista ja epäselvistäkin tilanteista. Asioita tapahtuu paljon, mutta voimme teoksen kautta nähdä vain pieniä siivuja heidän elämästään. Teoksen kuvaustyyli on saanut vaikutteita kokeellisen elokuvan pioneerin Stan Brakhagen tuotannosta.


THANKS: 
Hanna Lehikoinen & Toni Koivisto.