KODIT TULEVAT MIELEEN
/ HOMES COME TO MIND

FORMAT: HD-video, 3-channel installation   IMAGE: 16:9, color and b&w   SOUND: Stereo   DURATION: 00:33:33   YEAR: 2014

 

ENG ⎜Hämeenkyrö, Nokia and Ylöjärvi are placed side by side in this three channeled video. On the soundtrack one hears thoughts of different kinds of people about their relationship towards their region of residence. The work examines what different meanings places, localities and feelings of being at home can have to people. The meaning of local identity and on the other hand the changes in the municipality borders stir up contradictory feelings among citizens. The work has been made as a part of Kolmenmaa project that dealt with cooperation between different municipalities and the new possibilities of working in home regions.

FIN ⎜Hämeenkyrö, Nokia ja Ylöjärvi asettuvat rinnakkain kolmikanavaisessa videoinstallaatiossa. Ääniraidalla kuullaan monenlaisten ihmisten pohdintoja omasta suhteesta kotipaikkakuntaansa kohtaan. Teos tutkii, mitä eri merkityksiä paikoilla, kotikunnalla ja itsensä kotoisaksi kokemisella voi olla ihmisille. Paikallisidentiteetin merkitys ja toisaalta kuntarajojen muutokset herättävät kansalaisissa ristiriitaisiakin ajatuksia. Teos on tehty osana Kolmenmaa-projektia, jossa on käsitelty kuntien välistä yhteistyötä ja kotiseututyön uusia mahdollisuuksia.

 


THANKS: 
Pekka Ruuska